Our Channel

  • ครัวฮา พาชิม EP.67 คชา นนทนันท์ | ราเมนกุ้งล็อบสเตอร์

    07 ม.ค. 2561

  • ครัวฮา พาชิม EP.59 เจนนี่ ปาหนัน | เค้กแคร์รอต

    12 พ.ย. 2560

  • ครัวฮา พาชิม EP.52 Kayavine (เค) | เทมปุระกุ้ง – ซอสแกงมัสมั่น

    17 ก.ย. 2560

Show More Results

Follow us on INSTAGRAM